از قالب راضی هستید ؟
(10.27%) 19
بله
(89.72%) 166
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 185