از قالب راضی هستید ؟
(8.938%) 16
بله
(91.06%) 163
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 179