از قالب راضی هستید ؟
(11.22%) 21
بله
(88.77%) 166
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 187